Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego - Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Magisterka Malbork


Istniejąca od 2014 r. Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego oferuje szeroki zakres działań na rzecz osób w różnym wieku z Malborka i okolic. Jednym z głównych celów fundacji, zapisanych w jej statucie, jest wspieranie potencjału edukacyjnego osób fizycznych. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez prowadzenie zajęć na zaocznych studiach magisterskich na kierunku pedagogika w Malborku.

Magisterka w Malborku jest możliwa dzięki umowie partnerskiej zawartej między fundacją a Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych z Warszawy. W 2017 r. fundacja otrzymała Akademicki Certyfikat Współpracy, który potwierdza spełnianie przez nią standardów wymaganych przez wyższe uczelnie w zakresie kształcenia akademickiego.

Zajęcia na studiach pedagogicznych w Malborku odbywają się podczas zjazdów raz w miesiącu. Program studiów powstał z myślą o przygotowaniu studentów do podjęcia zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych. Po ukończeniu studiów i zdobyciu tytułu magistra absolwenci kierunku pedagogika mogą znaleźć pracę w takich miejscach, jak:

  • placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze,
  • instytucje kształcenia ustawicznego,
  • placówki edukacji pozaszkolnej i poszkolnej,
  • firmy szkoleniowe,
  • instytucje nieformalne zajmujące się wspieraniem rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • własne firmy, które mogą powstać w sektorze usług społecznych i edukacyjnych.

Program kształcenia jest dostosowany do aktualnych wymagań i wyzwań rynku pracy, na którym obserwuje się wzrost zapotrzebowania na specjalistów z dziedzin pozamedycznych, przygotowanych do wdrażania działań promujących zdrowie oraz do rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-zdrowotnych. Wśród tego rodzaju specjalistów znajdują się takie profesje, jak: couch, mentor, terapeuta, doradca edukacyjny, opiekun, trener.

Aby wykonywać wspomniane zawody, potrzebne są kompetencje pedagogiczne, doświadczenia praktyczne, a także kompetencje biznesowe. Osoba, która zostaje wyposażona w te kompetencje podczas studiów pedagogicznych, ma szansę odnieść sukces zawodowy i odczuwać satysfakcję z pełnienia wybranych przez siebie ról zawodowych i społecznych.WWW: https://akademia-nauczania.pl/

Dodano: 2018-11-16

Miejscowość: Malbork

Adres: Głowackiego 111

Kod pocztowy: 82-200

Telefon: 601 660 255WYSTAW OPINIE:Brak komentarzy! Bądź pierwszy!

Oceń firmę (0 z 0 głosów)
ZLOKALIZOWANE NIEDALEKOCard image cap

OSK Speed


WIĘCEJ
Card image cap

Kancelaria Adwokacka Tomasz Janik


WIĘCEJ
Card image cap

Ośrodek Szkolenia Ratowniczego w Gdyni


WIĘCEJ
© Copyright 2024 | magazynpilkarz.pl